Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie

Klasztor Mniszek Benedyktynek ul. Benedyktyńska 6, 17-312 Drohiczyn ogłasza zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie zabytkowego Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Drohiczynie wraz z przebudową wejścia i schodów krypty na działce o nr geod. 554/2 w Drohiczynie.

Zakres prac obejmuje między innymi:

  • przebudowa schodów krypty,
  • przebudowa drzwi wejścia do krypty,
  • wykonanie ogrzewania podłogowego części posadzki,
  • wymiana istniejącej posadzki i warstw posadzkowych,
  • osuszenie krypty

Zakres zamówienia określa dokumentacja budowlana stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki: