Zapytanie ofertowe – Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Drohiczynie przy ul. Plac Kościuszki 23

Zamawiający – Łukasz Wasilewski ogłosił zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauracyjnych – remont elewacji zewnętrznej w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Plac Kościuszki 23 w Drohiczynie.

Podczas realizacji przedsięwzięcia przewidziano następujące prace:

  1. Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku, w tym: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, oczyszczenie powierzchni murów, wykonanie tynków zewnętrznych;
  2. Wykonanie tynków wewnętrznych i malowania powierzchni ścian;
  3. Zabezpieczenie fundamentów budynku przed wilgocią.

Do pobrania: