Zdjęcie zbiorowe z podpisania umowy na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych.
Aktualności

Nowe zbiorniki retencyjne na terenie gminy

W dniu 27 maja 2024r. Zastępca Burmistrza Radosław Konobrocki i Skarbnik Gminy Weronika Romaniuk podpisali umowę w imieniu Gminy Drohiczyn na dofinansowanie budowy pięciu zbiorników retencyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. […]

Herb gminy
Aktualności

Informacja o zorganizowaniu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców z obszaru Gminy Drohiczyn w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Burmistrz Drohiczyna podaje do publicznej wiadomości informację o zorganizowaniu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Drohiczyn w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. […]

Logo PGE Dystrybucja S.A.
Aktualności

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie Drohiczyn: ul. Wielkiego Księcia Witolda (posesje od nr 1 do 27), Kraszewskiego (posesje od nr 15 do 24), Targowa (posesje od nr 1 do 6), Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 6 oraz posesja nr 19) w dniu 04.06.2024r. […]

Wakacje z wojskiem
Aktualności

Wakacje z wojskiem

Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. 6000 zł za każdy pełny miesiąc. […]

Herb gminy
Aktualności

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja Burmistrza Drohiczyna z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (9 czerwca 2024 r.) […]

Logo Tygiel Doliny Bugu
Aktualności

Wypoczynek letni 2024

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza dzieci i młodzież z obszaru LGD na 9-dniowy wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. […]

GUS
Aktualności

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

esie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC). Jego celem jest zebranie aktualnych informacji dotyczących m. in. sytuacji materialnej, stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz warunków życia mieszkańców Polski. […]