Wykonanie prac konserwatorskich na rzeźbie Św. Jan Nepomucen

Gmina Drohiczyn ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich składających się z badań konserwatorskich i prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, tj. rzeźbie Św. Jan Nepomucen z kapliczki przydrożnej Św. Jana Nepomucena w Drohiczynie, położonej na działce o nr geodezyjnym 10, w obrębie ewidencyjnym Drohiczyn, gmina Drohiczyn, powiat siemiatycki.

Prace muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską oraz z uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac i badań.

Dokumentacja Projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2024 r.

Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

Załączniki: