Zapytanie ofertowe – Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach-Maćkach

Fundacja Imienia Własnego ul. Barska 29, 02-315 Warszawa ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauracyjnych projekt (dalej „Projekt”) Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach-Maćkach, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie ostatniego etapu prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach-Maćkach, w ramach których wykonane mają zostać następujące czynności:

  1. Odtworzenie detalu architektonicznego (przywrócenie dekoracyjnych profili gzymsu, tympanonu, półkolumn toskańskich wraz z kapitelami).
  2. Prace budowlane (zabezpieczanie, tynki, malowanie itp.).
  3. Konserwacja metalu – krzyż.
  4. Konserwacja 3 tablic inskrypcyjnych (piaskowiec /x2/ i marmur /x1/).
  5. Dokumentacja konserwatorska.

Załączniki: