Logo Tygiel Doliny Bugu
Aktualności

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 2 stycznia 2024 r. załączoną ankietę! […]

Logo PGE Dystrybucja S.A.
Aktualności

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w dniu 20.12.2023r. nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie Kol. Drohiczyn (posesje od nr 12 do 14), Kol. Bujaki (posesje od nr 50 do 55), Zajęczniki (posesja nr 100) […]

Logo Tygiel Doliny Bugu
Aktualności

Wypoczynek zimowy 2024

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż przeprowadza wstępną
rekrutację uczestników na wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wypoczynek nie będzie realizowany jeśli nie otrzymamy dofinansowania z FSUSR lub nie wpłynie dostateczna liczba zgłoszeń na dany turnus. […]

Herb gminy
Aktualności

Badania ankietowe

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie gminy Drohiczyn realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Drohiczyn” i zaplanowania działań profilaktycznych. […]

Logo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku. […]

Logo województwa podlaskiego
Aktualności

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 29 listopada 2023 r. w godz. 10.00 – 12.30 Urząd Miejski w Drohiczynie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5 […]