Flaga Polski i godło

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka chodnika oraz przebudowę istniejącego peronu przystankowego oraz wyznaczenie 4 nowych przejść dla pieszych poprzez oznakowanie poziome (malowanie). Przy przejściach dla pieszych ustawione zostaną znaki pionowe.

Cele szczegółowe:

Droga objęta projektem jest ważna pod względem komunikacyjnym dla mieszkańców gminy Drohiczyn, a w szczególności dla mieszkańców wsi Arbasy. Odcinek obsługuje ruch lokalny, jak i łączy drogę lokalną z drogą powiatową nr 1728. Obecnie jezdnia asfaltowa posiada jedynie pobocze gruntowe a w nim znajduje się stary betonowy krawężnik. Planowane utwardzenie terenu poprzez wydzielenie chodnika w pasie drogowym ułatwi poruszanie się pieszych oraz zapewni im większe  bezpieczeństwo.

Istniejący przystanek nie spełnia swoich funkcji. Wprowadzenie peronu i nowego oznakowania poziomego i pionowego poprawi komfort użytkowników oraz ich bezpieczeństwo w oczekiwaniu na środki komunikacji publicznej.

Wartość inwestycji: 857 780,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 798 740 zł