Flaga Polski i godło

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt polega na remoncie ulic J.I. Kraszewskiego, ul. A. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn.

Cele szczegółowe:

Modernizowane są 3 odcinki drogi w m. Drohiczyn:

1 odcinek: J.I. Kraszewskiego 109569B na długości 0,0615 km obejmuje chodniki o zmiennej szerokości(od 1,6 do 18 m) z kostki brukowej, obrzeża, krawężniki betonowe, parking z kostki brukowej oraz asfaltową jezdnię o szer. ok. 6,5 m.

2 odcinek: ul. A. Jagiellończyka 109563B (0,3410 km) obejmuje chodniki o zmiennej szerokości(od 1,4m) z kostki brukowej, obrzeża, krawężniki betonowe oraz asfaltową jezdnię o szer. ok. 6  m.

3 odcinek: ul. Ciechanowiecka 109563B (0,2925 km) obejmuje chodniki o zmiennej szerokości(od 1,1do 1,8 m) z kostki brukowej, obrzeża, krawężniki betonowe oraz asfaltową jezdnię o szer. ok. 6  m.

Remont ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego warstwy ścieralnej jezdni poprzez frezowanie a następnie zastosowanie mieszanki AC 11S o gr. 4 cm, połączenie remontowanych nawierzchni z nowymi odcinkami realizowanymi w ramach RFRD dotyczącymi przejść dla pieszych. Wyregulowanie zjazdów oraz chodników tak aby woda opadowa nie zalegała na jezdni, zjazdach i chodnikach. Poprawienie oznakowania poziomego i pionowego, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz polepszenie estetyki strefy miejskiej.

Wartość inwestycji: 2 285 815,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 111 200,00 zł