INFORMACJA  O  REALIZACJI  PROJEKTU  PRZEZ  GMINĘ  DROHICZYN

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie

Wydatki ogółem : 15 326 755,46

Wydatki kwalifikowalne : 15 326 755,46

Dofinansowanie: 13 027 742,11

Opis projektu

Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” zakłada realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Drohiczynie. Przedmiotem zadania jest wykonanie termomodernizacji zgodnie z założeniami audytu energetycznego. Termomodernizacja obejmie następujące działania: docieplenie ścian, dachu i stropodachów, docieplenie podłóg na gruncie piwnic i sali gimnastycznej, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację wentylacji z zastosowaniem rekuperacji, zainstalowanie klimatyzacji z funkcją grzania oraz gruntowną modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Zadanie 2 Rozwiązania związane z adaptacją do zmian klimatu.

Zaplanowano wykonanie zielonej ściany, nasadzeń drzew w otoczeniu budynku, wykonanie ogrodu deszczowego, a także zainstalowanie zbiornika na wodę deszczową oraz zainstalowanie budek lęgowych, schronów dla nietoperzy i hoteli dla owadów.

Zadanie 3 Działania edukacyjne. W ramach projektu zaplanowano realizację działań edukacyjnych, które obejmą zarówno uczniów Zespołu Szkół w Drohiczynie, jak również ogół społeczeństwa. Działania będą skierowane na podniesienie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, korzyści z zastosowania odnawialnych źródeł energii, sposobów na oszczędność energii i zasobów, jak też korzyści z tego płynących. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Drohiczyn oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej wpłynie na wzrost efektywności energetycznej budynku o 70,3%, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, redukcję emisji CO2 oraz wygenerowanie oszczędności w obszarze kosztów eksploatacyjnych. Rozwój zielonej infrastruktury wokół budynku poprawi mikroklimat, zwiększy zacienienie w mocno nasłonecznione i gorące dni, jak również stworzy dodatkową barierę ochronną np. dla porywistych wiatrów, których intensywność z roku na rok wzrasta. Zastosowanie zbiornika na wodę deszczową pozwoli na nawadnianie wykonanych nasadzeń wodą deszczową i tym samym będzie wspierać lepsze i bardziej ekologiczne gospodarowanie zasobami. Schronienia dla ptaków również przyczynia się do poprawy bioróżnorodności terenu i sprzyjać będą zachowaniu równowagi biologicznej.