Loga unijne i krajowe

INFORMACJA  O  REALIZACJI  PROJEKTU  PRZEZ  GMINĘ  DROHICZYN

     Gmina Drohiczyn uzyskała ponad – 1 673 778,46 zł. (75 % wartości projektu) dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na realizację projektu „POPRAWA POZIOMU GOTOWOŚCI DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH PRZEZ JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMINY DROHICZYN”.

Projekt będzie polegał na doposażeniu dwóch jednostek OSP z terenu Gminy Drohiczyn w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśnicy, jak również objęcie części strażaków-ochotników tych jednostek specjalistycznymi szkoleniami doskonalącymi, które zwiększą umiejętności i kompetencje strażaków. Zakłada się przeszkolenie strażaków w ramach 4 typów szkoleń, w tym w zakresie ratownictwa wodnego, stanowiącego specjalizację jednostki OSP Drohiczyn.

OSP Lisowo     – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 z wyposażeniem.

OSP Drohiczyn – zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (ratownictwo wodne) z napędem 4×4 pickup z wyposażeniem.

Całkowity koszt projektu – 2 231 704,62 zł.

Wkład własny Gminy Drohiczyn – 557 926,16 zł

Dofinansowanie – 1 673 778,46 zł

Projekt będzie realizowany w okresie od lipiec 2024 r.  do grudzień 2025 r.

Fundusze Europejskie