Flaga Polski i godło

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt polega na przebudowie drogi Lisowo – Putkowice Nagórne, zadanie wieloletnie: „Przebudowa dróg gminnych 109523B, 109522B Lisowo – Putkowice Nagórne”.

Cele szczegółowe

Przebudowany odcinek drogi spełnia standardy dróg obciążenia KR1 i klasa drogi L. W wyniku przebudowy planowanego odcinak drogi nastąpiło zakończenie asfaltowania ciągu dróg. Jezdnia przebidowanego odcinaka jest wykonana z masy bitumicznej o długości 1750mb i szerokość jezdni 5,5m. Warstwa wiążąca grubości 5cm, warstwa ścieralna 4cm, podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego 35% o grubości 20 cm, pobocza o szerokości po 0,75m z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa łamanego o grubości 10cm. Natomiast na odcinku 450m położono warstwę wyrównawczą asfaltu o grubości 5 cm i warstwę ścieralną o grubości 4cm. Odwodnienie zaprojektowano przez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów i istniejących przepustów. Obciążenie ruchem KR1, droga kategorii L. Wykonana została również stała organizacja ruchu, znacznie zwiększyła się przepuszczalność  drogi. Nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Przebudowany odcinek drogi poprawił dostępność komunikacyjną ośrodka zdrowia w Drohiczynie, szkoły podstawowej w Drohiczynie, OSP Lisowo, świetlicy wiejskiej w Lisowie i Putkowicach Nadolnych, Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, lecznicy zwierząt w Putkowicach.

W wyniku przebudowy drogi poprawił się dostęp do gruntów zlokalizowanych w obszarze drogi. Szczególnie działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne.

Wartość inwestycji: 3 211 168,96 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 495 500,00 zł