Logo Programu Regionalnego, Województwa Podlaskiego, EFRR

Projekt polega na modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Drohiczyn poprzez wymianę źródeł światła na bardziej efektywne energetycznie (ledowe), zainstalowanie lamp hybrydowych wykorzystujących energię słoneczną i wiatrową do oświetlenia oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Cele szczegółowe

  1. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne oraz Zespół Szkół w Gminie Drohiczyn o minimum 50%.
  2. Zmniejszenie kosztów oświetlenia w Gminie Drohiczyn.
  3. Zwiększenie wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia.
  4. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez sektor publiczny, poprzez wymianę oświetlenia ulicznego, oświetlenia w budynku użyteczności publicznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

  1. Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego o 52,07% w stosunku do roku bazowego 2022.
  2. Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie o 57,61% w stosunku do roku bazowego 2022.
  3. Oszczędność kosztów energii elektrycznej w wysokości ok. 176 tyś. zł rocznie.
  4. Redukcja emisji CO2 na poziomie ok. 147,41 Mg CO2/rok dla całego projektu, co będzie stanowiło zmniejszenie o 54,39% w stosunku do roku bazowego 2022.
  5. Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez zainstalowanie 7 lamp hybrydowych wykorzystujących energię słoneczną i moc wiatru – moc zainstalowanych źródeł – ok. 196 W.

Wartość inwestycji: 1.751.342,88 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.488.641,43 zł