Loga projektowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie” operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość zadania w ramach umowy o dofinasowanie 00011-65171-UM1000010/17

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wartość całkowita zadania: 2 004 026,63 zł

Dofinansowanie: 999 999 zł

Cel operacji: poprawa konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja lokalnych produktów przez rozbudowę targowiska miejskiego w Drohiczynie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Działanie  Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

W ramach zadania wybudowano:

  • budynek targowiska – powierzchnia zabudowy 450 m2, powierzchnia użytkowa 379,40 m2, kubatura 1793,70 m3 wraz z instalacjami w tym fotowoltaika;
  • 3 wiaty handlowe;
  • utwardzenie terenu służącemu pod podjazd, miejsca handlu bez zadaszenia, chodniki;
  • wyposażenie w tym zabudowa meblowa oraz escape room.