Loga unijne i PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Drohiczyn poprzez zaprojektowanie i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrożany oraz zaprojektowanie i budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrożany i zaprojektowanie i budowę zaworów redukcyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Śledzianów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 obejmuje:

 1. W zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrożany gmina Drohiczyn:
  • przebudowa systemu napowietrzania ścieków,
  • montaż przepływomierzy,
  • przebudowa systemu sterowania i automatyki.
 2. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrożany i budowy zaworów redukcyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Śledzianów:
  • kanał grawitacyjny z rur PVC Ø 250 mm o dł 268 mb,
  • studnie rewizyjne PVC Ø 1000 mm – 7 szt,
  • zawory redukcyjne w ilości 2 kompletów na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Śledzianów.