Loga unijne i PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Drohiczyn poprzez zaprojektowanie i przebudowę z rozbudową stacji uzdatniania wody w Narojkach oraz zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany gmina Drohiczyn współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obejmuje:

 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany w tym:
  • kanalizacji sanitarnej PVC 200 745 m,
  • przykanalików pvc 160 261 m,
  • kanału tłoczny 90 – 229,
  • przepompowni wraz z ogrodzeniem i odtworzeniem nawierzchni.
 2. Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Narojkach w tym:
  • roboty technologiczne
   • przebudowa technologii uzdatniania wody,
   • przebudowa instalacji : sprężonego powietrza, rurociągów tłocznych, rurociągów wodociągowych technologicznych, wod.-kan., elektrycznych i automatyki ze sterowaniem, modernizacja systemu c.o. (nowy piec wielofunkcyjny, nowy przewódkominowy),
   • przebudowa obudowy studni głębinowych SW1 i SW2,
   • budowa zbiornika dwukomorowego na wody popłucze o poj. V=60 m3,
   • przebudowa systemu wewnętrznego odprowadzenia wód popłucznych,
   • wygospodarowanie z hali technologicznej oddzielnego pomieszczenia na chlorator.
  • roboty budowlane obiektu
   • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku,
   • przebudowa z dociepleniem posadzek, z wykonaniem licowania ścian glazurą , posadzek gresem,
   • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  • instalacja fotowoltaiczna na terenie SUW Narojki

  Dofinansowanie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.