Tablica informacyjna rządowego funduszu Polski ŁAD

Gmina Drohiczyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie pn.:Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” dofinansowane ze środków Programu.

Całkowita wartość inwestycji: 6 475 950,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 152 152,50 zł

Celem realizacji projektu jest przebudowa drogi nr 109530L na odcinku Narojki -Sady – Sytki mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym, zwiększenie nośności drogi.

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 109530L o długości około 5,5 km, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje między innym wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wraz z nawierzchnią skrzyżowań, konstrukcji nawierzchni zjazdów gospodarczych, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie oznakowania oraz elementów ulic (krawężniki, obrzeża, bariery ochronne, itp.), wykonanie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Drogowe „ŻWIRBUD” Tadeusz Podoliński

Umowa została podpisana: 28 grudnia 2021r.

Termin realizacji zadania: do 27 grudnia 2022 r.