PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Od dnia  01.01.2022r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Uchwała Nr XXVIII/222/21 z dnia 2021-11-30 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVIII/223/21 z dnia 2021-11-30 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Deklaracje oraz informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA  2024r.

UWAGA !
obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie udostępniony na stronie po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

    w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.   –   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2024 r.  (limit na 2024 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła, owiec kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń);
    w terminie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2024 r.  (limit na 2024 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła, owiec kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń).

Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego wynosi 1,46 zł na 1 l oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Dotacje będą wypłacane:

2-30 kwietnia 2024r. w przypadku złożenia wniosku w I terminie (od 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.)

1-31 października 2024r. w przypadku złożenia wniosku w II terminie (od 1 sierpnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.).

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu,  w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85  656 52 65.

Do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
  4. Zestawienie faktur
  5. Oświadczenie RODO