Na terenie Gminy Drohiczyn funkcjonują ujęcia wody pitnej w Drohiczynie i Narojkach. Woda dostarczana do mieszkańców podlega okresowym badaniom.