Badania ankietowe

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie gminy Drohiczyn realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Drohiczyn” i zaplanowania działań profilaktycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do badania mieszkańców: https://diagnozadrohiczyn.webankieta.pl/
CZAS BADANIA: 10 DNI KALENDARZOWYCH – DO 8 GRUDNIA